Kapital för landsbygdsföretagare II – KSLAT nr 11-2003


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Seminarium i Trångsviken, Jämtlands län den 3 april 2003 och i Växjö, Kronobergs län den 9 april
Sammanfattning av föredrag och diskussion av Nils Lindstrand

Är tillgången till kapital en begränsande faktor för företagande på landsbygden?  Eller är det idéer som saknas? Svaret blev att pengarna ibland är det begränsande, speciellt i vissa delar av landet. I rapporten konstateras att det i delar av landet anses vara ett av de största hindren för tillväxt.  Det är också tydligt att ”mjukvaran” kring kapitalförsörjningen är viktig för företagens möjligheter.

Endast digital publicering.