Landskap och vindkraft – KSLAT nr 14-2003


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

– i medvind eller motvind

Seminarium den 9 april 2002
Sammanfattning av Nils Lindstrand av föredrag och diskussion

Seminariet syftade till en allsidig belysning av vindkraften idag och i framtiden, dess möjligheter och olika konsekvenser. Det ville visa på forskningsläget när det gäller teknik, landskap och miljö, och inte minst forskningen kring människans upplevelse av vindkraftverk. Hur går planeringen till, hur ser statens policy ut och vilket ansvar har myndigheterna? Vilket är behovet av fortsatt forskning, information och dokumentation?

Eftertanke behövs vad gäller inställningen till vindkraft. Inställningen till industriskorstenarna har förändrats, från symbol för framåtskridande till symbol för miljöförstöring. Hur kommer vi framöver att ställa oss till vindkraftens utnyttjande av den fria  horisontlinjen?

Endast digital publicering.