Precisionsodling för miljö och ekonomi? – KSLAT nr 9-1999


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Idag är begrepp som precisionsodling och platsanpassad odling på mångas läppar. Fälten och maskinerna blir bara större och det blir mer och mer tydligt att vi inte kan kalla det mark- och skördeanpassad gödsling om vi doserar efter medeltal för fält som innehåller betydande variation i jordart, växtnäringsinnehåll och skördenivå. Ny teknik kan erbjuda helt nya möjligheter till gagn för såväl odlarens ekonomi som den omgivande miljön och hushållningen med ändliga resurser.

Akademisammankomst den 11 februari 1999
Kjell Gustavsson • Lars Thylén
Christer Karlsson • Torbjörn Ewaldz