Är älgen ett hinder för att nå de skogspolitiska målen? – KSLAT nr 2-2000


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Är älgen ett hinder för att nå de skogspolitiska målen?

Rapport från konferens den 19–20 april 1999 i Örby.

Innehåll:

 • Resumé av exkursion Kjell Svensson
 • Älgstammens utveckling i Sverige samt en internationell utblick Sten Lavsund
 • Hur ser de nationella målen ut? Hur konkretiseras de och hur följs de upp?
  Balansen miljövård – älgstam Rolf Annerberg
 • Balansen skogsbruk – älgstam Maria Norrfalk
 • Dagens viltskador jämfört med de nationella målen Ragnar Friberg
 • Älgen och skogen – mångbruk, obalanser och balanser Sven Lundell
 • Dagens viltskador jämför med den nationella målen Göran Enander
 • Effekterna/konsekvenserna av älgskadorna
  Massaved Magnus Ödman
 • Älg- (och rådjurs) skadors effekter/konsekvenser på timmer och sågade varor Tor Marntell
 • Älgen och den biologiska mångfalden Roger Bergström
 • Konsekvensen av födokonkurrens Kjell Wallin
 • Hjortdjurens inverkan på skogsbruket i Finland Risto Heikkilä
 • Diskussion
 • Deltagarlista

Obs! Den nedladdningsbara pdf:n är inscannad, 8 MB.