Den goda jorden – en förstörbar tillgång – KSLAT nr 2-2005


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Allt brukande av jorden, vare sig det sker genom bebyggelse, odlande, betande eller skogsbrukande påverkar den omgivande miljön. Påverkan kan vara positiv – ökad biologisk mångfald, förbättra näringstillstånd i om- givande vatten och landskapets skönhet. Påverkan kan också vara negativ – minskad biologisk mångfald, övergödning, förgiftning och uttömning av omgivande eller på annat sätt tillgängligt vatten, bortodling och för- saltning.

I en nära framtid kommer behovet av produktion från det soldrivna systemet åkerbruk att behöva ökas. Med hänsyn till å ena sidan en ökande världsbefolknings krav på mer och bättre kost och å andra sidan behovet av att använda åkerbruket för produktion av andra resurser än mat – till exempel energi, olika för industriellt ändamål avsedda produkter, rekreation osv. – kan en akut brist på odlingsmark uppstå. Det finns utomordentligt goda skäl att fundera över hur vi egentligen ser på jordbruksjord, en ändlig resurs.