Översvämningar och deras orsaker – KSLAT nr 22-2003


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Konferens den 25 oktober 2001

Varje gång det sker en översvämning blir det en intensiv debatt i massmedia om orsakerna. Är  Det klimatförändringar, åtgärder inom jord- och skogsbruket eller kraftindustrin som ligger bakom eller är det SMHI som inte har varnat i tid? Är det så att vi har en lagstiftning som inte är anpassad till de här frågorna?

Vid denna konferens stod de areella näringarna i fokus. De drabbas på olika sätt. Det gäller inte bara jordbruk och skogsbruk utan också fiske. Samtidigt påverkar många gånger jord- och skogsbruket de hydrologiska förhållandena på ett påtagligt sätt. Denna dubbla aspekt speglas, hur de areella näringarna drabbas av översvämningar och vilken roll de spelar för uppkomsten av dessa. Samtidigt sätts de areella näringarna in i sitt större sammanhang och översvämningar diskuteras mer allmänt.