Det nya uppdraget – högre utbildning för landsbygd och landskap – KSLAT nr 26-2003


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Seminarium den 4 november 2003
Sammanfattning av föredrag och diskussion

Uppgifterna har ändrats både för KSLA och för alla andra som arbetar med landsbygdens utveckling. Nu handlar det inte längre bara om ekonomi och produktion, utan även om etik, livskvalitet och andra så kallade mjuka värden. Initiativet till detta seminarium hade tagits av KSLA:s kommitté för landsbygdsutveckling. För KSLA, liksom för andra akademier, är det en central uppgift att diskutera kunskapsbehov i olika sammanhang. Seminarium var utformat som ett samtal i tre olika ämnen, följt av en diskussion.

Text: Nils Lindstrand

Endast digitalt publicerad.