Edens lustgård tur och retur – KSLAT nr 3-2008


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

– framtidsvägar till ett hållbart naturbruk

Vägen till ett hållbart naturbruk går längs E5:an. En virtuell väg mot framtiden som uppfyller alla våra önskningar om brukare, bönder och företagare som ser på djur och natur – och konsumenterna – med stor Empati och som brukar jord och djur med Ekologiskt säkra och Etiskt försvarbara metoder som erbjuder stora Estetiska värden och ger ett bra Ekonomiskt resultat. För att testa E5:ans framkomlighet i praktik och teori gav sig KSLA:s Kommitté för miljöfrågor ut på en kombinerad studieresa och vetenskaplig workshop hösten 2007.

Den mest brännande och utmanande frågan handlade förstås om människans ursprungliga syndafall och om det finns en möjlig väg tillbaka till Eden? ”Edens Lustgård tur och retur” ger gott hopp om att E5:an finns också i verkligheten, åtminstone på några års sikt – om vi satsar på och kan använda vår tids alltmer avancerade biologiska kunskaper och teknik.