Utveckling av den svenska resursbasen för internationellt skogligt arbete – KSLAT nr 4-2008


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Resultat från intervjuer med studenter, resurs- och rekryteringsbasen samt rekommenderade åtgärder

Skogsfrågor i vid bemärkelse regionaliseras och globaliseras snabbt. Samtidigt står Sverige relativt illa rustat, personellt och institutionellt, att möta och dra nytta av denna internationalisering. Orsakerna till det är flera: lågt intresse för internationellt arbete bland studenter och unga professionella, begränsad insikt på central nivå om frågans strategiska betydelse, utbildningar som inte prioriterar internationalisering med mera. För att komma till rätta med bristerna och bygga upp en resurs- och rekryteringsbas krävs analyser, målformuleringar, planering, strategier och åtaganden från såväl institutioner och myndigheter som företag och internationella organisationer.

Det är insikter och slutsatser som KSLAs Kommitté för Internationella Skogsfrågor (KIS) presenterar i denna rapport, tillsammans med en rad rekommendationer och tänkbara och angelägna åtgärder. De viktigaste är bildandet av ett sektorsråd för internationella skogsfrågor, ett nätverk för omvärldsanalys och ett nätverk för samordning av kompetensfrågor. Rapporten är resultatet av KIS-projektet Utveckling av den svenska resursbasen för internationellt skogligt arbete och bygger på ett hundratal intervjuer och en omfattande enkätundersökning. Vi hoppas att alla som är intresserade av Sveriges fortsatta och förstärkta engagemang på den globala skogsscenen kan få inspiration av skriften.

KSLAT nr 4-2008 är tyvärr slut i tryckt version.