KSLAT nr 6-2022 Växtförädlarrätt och patent – så fungerar det

Projektet Växtnoden vid KSLA ger beslutsfattare inom politik, myndigheter och organisationer och den intresserade allmänheten aktuell information i frågor kring modern växtbioteknik och växtförädling.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

I diskussioner om växtbioteknik ställs ofta frågor om växtförädlarrätt och patent på växter. Rapporten Immaterialrätt för växter – genomlysning av immaterialrätt avseende växtrelaterad innovation har därför tagits fram av Martin Ekvad på uppdrag av Växtnoden. Ekvad var 2011–2021 ordförande för Gemenskapens växtsortsmyndighet, CPVO.

Rapporten belyser hur växtförädlarrätt och patent på växter utnyttjas för att skydda nya växtsorter och växtbiotekniska innovationer med fokus på EU. Hur odlare kan använda eget utsäde tas också upp.

Mer om projektet Växtnoden.

Rapporten presenteras vid ett seminarium på KSLA den 16 november 2022: Rätt till rätt med sorter?

Till bläddringsbar pdf (gratisapp, innehåller reklam).


KSLA:s ledamöter behöver inte beställa skriften, den kommer per automatik till brevlådan.