Litteratur om landskapshistoria i KSLA:s bibliotek – ett urval


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Litteratur om landskapshistoria i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek

Ett urval av vad Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek (KSLAB) har när det gäller landskapshistoria, på engelska och svenska. Det är också möjligt att via databasen LIBRIS bekanta sig med bibliotekets samlingar (http://libris.kb.se/). Välj Utökad sökning och skriv in ett ”J” i raden för bibliotek i den högra kolumnen. Böckerna kan lånas på biblioteket men KSLAB är också anslutet till fjärrlånesystemet.