Månadens karta 6

Skogsbilvägar i Götaland. Kartor som visar Biometrias klassning av skogsbilvägar i södra Götaland på uppdrag av ett antal företag som arbetar med att förbättra informationen om skogsbilvägarnas standard – initiativet ”branschgemensam klassning i Götaland”.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Enskilda vägar och skogsbilvägar utgör cirka 81 procent av Sveriges vägar.

Det blev allt viktigare att anlägga skogsbilvägar i landets skogar under 1900-talets första hälft som en effekt av ökande mekanisering av skogsbruket och den ökande användningen av lastbilar för virkestransporter. Vägarna utgör nu en stor andel av vägnätet som ökar tillgängligheten till Sveriges skogar. Man fick under stora delar av 1900-talet statliga bidrag för att anlägga och underhålla skogsbilvägar då det ansågs viktigt för näringen och då de vanligen berörde flera fastigheter.

Skogsbilvägarna är nu en förutsättning för att kunna bedriva och planera ett skogsbruk. De har olika ålder, har underhållits på olika sätt sedan de skapades och även bärighet och framkomlighet varierar kraftigt. För att kunna få ett grepp om kvaliteten behöver både skogsägare och entreprenörer känna till vägarnas egenskaper, vilket är upprinnelsen till initiativet ”branschgemensam klassning i Götaland”, som praktiskt genomförs av Biometria.