Förteckning över litteratur om mat och livsmedel under medeltiden i KSLA:s bibliotek


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Litteratur om mat och livsmedel under medeltiden i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek.