Minnesord 2015–2016

Minnesorden utgör ett försök att teckna en helhetsbild av ledamöterna både som akademiledamöter och som personer.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien publicerar sedan 2003 minnesord över avlidna ledamöter i en egen skriftserie, som ingår i akademiens serie småskrifter (Miscellanea).

Varje minnesordsskrift omfattar ledamöter avlidna under två år. Minnesorden är framtagna för att så långt som möjligt beskriva ledamöternas verksamhet och betydande insatser inom akademiens områden, deras karriärvägar, erhållna utmärkelser och belöningar.

En annan ambition är att lyfta fram ledamotens engagemang på områden som till exempel politik och föreningsrörelse liksom historiska och kulturella intressen.