Om behovet av material från skogen för hållbar förvaltning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse – KSLAT nr 3-2023

Denna artikel belyser det breda behovet av produkter från skogen som behövs för att förvalta våra kulturhistoriska byggnader. Den lyfter fram projekt, nätverk och initiativ som pågår samt hur behovet är en möjlighet för entreprenörer inom både skogsbruk och byggsektorn att utveckla nya specialiseringar och hitta nya affärsmöjligheter. Tvärsektoriellt samarbete behövs för att vi ska nå hela vägen fram. Men intresset är stort och möjligheterna många.


Biblioteket är stängt 30 april! Mer information
Mer information

Kulturmiljövårdens behov av specialvirke och andra produkter från skogen kommer att kvarstå för hundratals år framöver.

I Sverige är vi vana att jobba inom våra olika sektorer, ofta med likasinnade och i smala stuprör. Potentialen med mångfacetterad användning av skogsråvara och småskalig förädling för restaurering visar möjligheterna av att jobba tvärsektoriellt. Här kan förutsättningar för att säkerställa långvarig förvaltning och brukande av både äldre skogar och bebyggelse mötas och skapa både ekonomiska värden och naturvärden. Kulturmiljövården, tillsammans med samhällsbyggnadssektorn, kan inte uppnå sina hållbarhetsmål utan samverkan med exempelvis skogs-, natur- och jordbrukssektorn. Det tvärsektoriella samarbetet är också en förutsättning för att samhället i stort ska uppnå en omställning till hållbarhet.