Reglemente vid apteringen och besigtningen af all eke- och furu-wercke


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

med de flere trädsorter som vid flottorne och öfrige kronans werck förbrukas

Detta är en handskrift som finns i akademiens arkiv (N.a. Ö 23:4) skriven 1798 av Salomon Sjöbohm (1759–1835).

Texten är avskriven av Rut Kåhrström. De 23 figurerna som anges i texten saknas.

Till mer information om Salomon Sjöbohm [stavningen Siöbohm förekommer också]: en artikel av Björn Gäfvert i Svenskt biografiskt lexikon.

8:o. [128] s. & 7 utvikbara tabeller. Halvskinnband.