Förteckning över litteratur om rituell slakt i KSLA:s bibliotek


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Litteratur om rituell slakt i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek (KSLAB).