Skogsskador – idag och i morgon – Aktuellt från KSLA nr 1-2023

Rapport från ett seminarium den 6 december 2022.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Seminariet ”Skogsskador – idag och imorgon” utgjorde finalen för en kommitté som varit aktiv i tre år och som varit inriktad på att uppmärksamma biotiska och abiotiska skador på skog. Alldeles före mötet gavs KSLAT nr 7-2022 ut som sammanfattade flera av de aktiviteter som organiserats av kommittén.

Tyngdpunkten för seminariet låg på att blicka in i framtiden. En samtalsgrupp diskuterade nya tankesätt:

  • ett mer resistent odlingsmaterial där nya landvinningar inom molekylärbiologi, systematisk testning av träd, och genetisk teori kommer att bli betydelsefulla;
  • möjligheter med nya skötselmetoder med integrerad riskhantering, där mångfald och välväxande träd är viktiga mål;
  • betydelsen av att ta till sig tekniska landvinningar, inte minst när det gäller digitala data och artificiell intelligens, vi kommer att kunna hantera enskilda träd med precision i en snar framtid;
  • hur man hanterar osäkerhet och arbetar med olika intressegruppers förståelse för målbilder, besluten behöver hantera olika mål, stor variation och osäkerhet i planeringsmodellerna.

En paneldiskussion tog upp hur det önskade läget i framtiden ser ut: Mer hänsyn till biologisk mångfald, mer varierad skogsskötsel, fortsatt giftfritt skogsbruk, fler trädslag och förstås minimering av skogsskador är delar av framtiden.

Seminariet kan ses här.