SOLMED nr 28 Groveda

Om en bondgårds ekonomiska historia 1786–1950


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Groveda är en östgötsk bondgård. Den har sina egenheter men är på det hela taget som vilken svensk medelstor gård som helst. Det här är en bok om Grovedas ekonomiska historia, om vad som i ett ekonomiskt perspektiv har hänt med gården och dess ägare från sent 1700-tal fram till 1950. Men det är mer än en specifik gårds historia. Författaren sätter in det konkreta skeendet på Groveda i sitt historiska och ekonomiska sammanhang. Varför gjordes ett storskifte 1804? Varför blev det konkurs 1862? Varför byggdes en ny ladugård 1904? Varför engagerade sig gårdens brukare (som var författarens far) i början av 1940-talet i bildandet av en lokalförening för RLF?

Alla med intresse för lokalhistoria, gårdshistoria, eller för bondejordbrukets historia mera allmänt, kan läsa den här boken med stor behållning.

Karl-Henrik Pettersson är f d bankman, ekonom och författare. Han har bl a skrivit uppmärksammade böcker inom ekonomi och företagsledning. Familjen har ägt Groveda sedan mitten av 1800-talet.

SOLMED 28 Groveda som pdf.