SOLMED nr 68 KSLA 1812–2012 Del A


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens matrikel över ledamöter under 200 år – 1812–2012

Del A: Händelser och ledamöter i Akademien under 200 år

Utgivningen består av två delar. Denna del A, Händelser och ledamöter i akademien under 200 år, utgörs av en sammanfattande historik med nedslag i viktigare skeenden i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens historia.

SOLMED 68 del A som pdf.

Del B Ledamotsmatrikel är en förteckning över akademiens ledamöter 1812–2012.