Sveriges Utsädesförenings tidskrift 1891–1965 – sakregister och förteckning över avbildningar och kartor


Biblioteket är stängt 30 april! Mer information

Register över Sveriges Utsädesförenings Tidskrift 1891–1965, Årgång 1–75

Skriften består i sitt original av ackumulerade häften, där delarna sakförteckning, författare-och uppsatsförteckning, samt förteckning öfver avbildningar och kartor är återkommande. Här har delarna förts samman.