Vart tog de areella näringarna vägen i det svenska utvecklingssamarbetet? – Aktuellt från KSLA nr 2-2022

Anmälan av en studie om svenskt utvecklingssamarbete gjord av Expertgruppen för biståndsanalys.


Biblioteket är stängt 30 april! Mer information
Mer information

Många med koppling till KSLA har frågat sig vart de areella näringarna tagit vägen i dagens svenska utvecklingssamarbete – inte minst utifrån kunskapen om dessa frågors dominerande roll i Afrika, vars länder alltmer står i fokus för svenskt utvecklingssamarbete.

Förra året bestämde sig Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, för att göra en studie, som genomförts av en grupp forskare med koppling till Stockholm Environment Institut, SEI, och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Studien, Mapping Swedish Aid to Agriculture, presenterades nyligen vid ett seminarium.

Studien täcker perioden 2005–2020. Svenskt utvecklingssamarbete är inriktat på att stödja fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Jordbruk anses allmänt som ett av de mest kraftfulla verktygen för att få ett slut på extrem fattigdom, öka välståndet och inte minst föda en snabbt växande befolkning. Det senare gäller särskilt i Afrika.