Akademiens belöningar

delas ut vid högtidssammankomsten den 28 januari.