Anders Walls stipendium

Anders Walls Landsbygdsstipendium syftar till att stimulera och uppmuntra enskilda unga entreprenörer och nyskapare, kvinnor och män, i 20–30-årsåldern, till insatser för utveckling av näringslivet på landsbygden, gärna med bas i jord eller skog, exempelvis inom livsmedel, miljö, energi, teknik.


Utlysning, nominering och beslut sker i särskild ordning.

Akademiledamöter och andra kan nominera kandidater.


Se vad några tidigare stipendiater säger om priset (YouTube-film).


Tidigare stipendiater

2021

Ingen utdelning.

2020

Henrik Jönsson, Staffanstorp, för hans insatser under mottot arbeta med och inte mot naturen. Han engagerar sig med stort teknikintresse och starkt ledarskap i uthålligt jordbruk, exempelvis svensk ekologisk humleodling. Med insikt om betydelsen av god kontakt med det omgivande samhället bidrar Henrik Jönsson också till att stärka banden mellan stad och landsbygd.

2019

Joakim Svensson, Tomelilla, för att han av egen kraft förvärvat en gård med växtodling och kalkonuppfödning som bas. Han har vidareutvecklat kalkonuppfödning till god lönsamhet och i den sanna entreprenörens anda för nya affärer breddat verksamheten till import och försäljning av redskap samt till frilandsodling av tulpanlökar.

2018

Olof Boson, Mönsterås, för att han som driftig, välutbildad lantbruksentreprenör med internationella erfarenheter och perspektiv förmår att tänka globalt men arbeta med fokus på det egna företagets kyckling- och köttdjursproduktion samt växtodling.

2017

Maycon Vinborg, Tangará Farm i Hörby, Skåne, för att han med två tomma händer, men med inre drivkraft, målmedvetenhet och entreprenörskap på kort tid startat ett arbete som redan fått en omvälvande betydelse för svensk fårnäring och svensk landsbygd.

2016

Viktor Boman, Klöverträsk i Norrbotten, för att han med stor målmedvetenhet byggt upp ett stort, modernt värphönsföretag på landsbygden utanför Luleå. Företaget förpackar och levererar ägg direkt till butik och bidrar med sitt starka varumärke till jobb och framtidstro på orten.

2015

Otto Ramsay, Skäret, Höganäs, för att han som ung lammuppfödare och entreprenör bidrar till den lokala landsbygdsutvecklingen. Genom företaget Kulla Lamm hanterar han på ett ekologiskt sätt alla led från jord till bord – från uppfödning med kött-, ull- och skinnproduktion till såväl egen restaurang med företrädesvis lokala råvaror som grossistverksamhet och gårdsbutik.

2014

Eric Westerberg, Ånäset, för att han som egen företagare sedan 20-årsåldern kombinerat utbildning med eget företagande och därigenom utvecklat sitt maskintekniska kunnande till spetskompetens som genererat ett flertal uppfinningar av stor betydelse för företag i ett flertal branscher inom de gröna näringarna.

2013

Pär Johansson, Växbo, Hälsingland för att han i genuin hälsingebygd utvecklat Växbo Krog till en kvalitetsrestaurang baserad på lokala råvaror från ett stort antal lokala leverantörer samt i den nyförvärvade Växbo Kvarn startar aktiviteter som skapar jobb, stolthet och framtidstro i bygden.

2012

Ola Petersson, Rödeby, Blekinge, för att han med en kombination av kreativitet och balanserat risktagande skapat sig ett framgångsrikt och snabbt växande företag på skogsbränslemarknaden.

2011

Emil Olsson, Töreboda, Västergötland, för att med start med 4 ha vid 18 års ålder byggt upp ett ekologiskt lantbruk som idag omfattar 900 ha samt startat Ekoväx i Norden AB som importerar och pelleterar ekologiska gödselmedel.

2010

Joakim Gustafsson, Ed, Dalsland, för att i unga år byggt upp ett av landets största och mest seriösa skogsvårdsföretag samtidigt som nya affärsområden är under utveckling.

2009

Ingen utdelning.

2008

Thilde Höök, Månkarbo, Uppland, för att hon med start vid 19 års ålder snabbt nått positionen som ledande importör av islandshästar och tillika är uppskattad ridinstruktör med bas i egenförvärvad gård under stark utveckling.

Vad hände sedan? Uppföljning av 15 tidigare stipendiater.

Redan för mer än tjugo år sedan inledde akademien ett samarbete med Anders Wall om en stipendiekommitté som har till uppgift att finna lämpliga stipendiater inom lant- och skogsbruket, som genom sin entreprenörsanda och kreativitet har bidragit till landsbygdens utveckling. Särskild vikt fästs vid om kandidaterna har bidragit till sysselsättningen på landsbygden genom etablering av företag som riktar in sig på att ta vara på ortens möjligheter.

Anders Walls stipendiekommitté –
The Anders Wall scholarship committee

Fil.dr Eva Pettersson, ordf., KSLA
Vd Kenneth Alness, sekr., KSLA
Agronom Tord Eriksson, KSLA
Företagsutvecklare Harriet Andersson
Vd Urban Eriksson, SLU Holding AB
Vd Katarina Klingspor, LRF Konsul
Nationell affärsutvecklare Jimmy Larsson, Hushållningssällskapet
Redaktör Cecilia Ryegård, Ekoweb
Ordförande Emilia Astrenius Wideström, LRF Ungdom

Till Anders Walls stiftelse. 


Glad midsommar!

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien önskar alla en riktigt trevlig midsommar!

Svensk sockerbetsodling – både hållbar och lönsam

Svensk sockerbetsodling är temat för Håstadiusprisseminariet den 24 november. Det arrangeras i samarbete med årets pristagare Robert Olsson och vänder sig till alla intresserade…

KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.

Towards a New Mindset for Epidemic Animal Diseases

Webinar Sept 7 on the drivers of pandemic emergence in animals with Peter Roeder, Bertebos' Laureate 2020, and international experts in the field.