Anders Walls Landsbygdsstipendium

Anders Walls Landsbygdsstipendium syftar till att stimulera och uppmuntra enskilda unga entreprenörer och nyskapare, kvinnor och män, i 20–35-årsåldern, till insatser för utveckling av näringslivet på landsbygden, gärna med bas i jord eller skog, exempelvis inom livsmedel, miljö, energi, teknik. Den nominerade verksamheten ska kännetecknas av innovation, uthållighet, ekonomisk stabilitet och skapande av arbetstillfällen. OBS! – man inte kan nominera sig själv.


Framåtanda, initiativförmåga och kreativitet får landsbygden att leva och utvecklas. Anders Walls Stiftelses årliga stipendium på 200 000 kronor har till syfte att stimulera och uppmuntra unga entreprenörer till insatser för landsbygdens utveckling. Kvinnor och män, 20–35 år, som genom sin entreprenörsanda och kreativitet har bidragit till landsbygdens utveckling kan nomineras till priset. Särskild vikt fästs vid om kandidaterna har bidragit till sysselsättningen på landsbygden genom etablering av företag som riktar in sig på att ta vara på ortens möjligheter.

Utöver stipendiet får man också tillgång till ett brett och aktivt nätverk, Wallumni, bestående av tidigare Anders Wall-stipendiater inom entreprenörskap, forskning, landsbygdsutveckling och kultur.

Välkommen med nomineringar för 2024 års stipendium senast 20 oktober 2023! Klicka här för mer information. Såväl KSLA:s ledamöter som andra kan nominera kandidater. Ansökningsblanketten hittar du här.

Nomineringarna skickas till: aw.landsbygdsstipendium@ksla.se
eller:
Anders Walls Stipendiekommitté, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Box 6806, 113 86 Stockholm


2023 års stipendiat

Årets stipendiat är entreprenören och egna företagaren Oliver Lundberg, Stånga. Oliver är en ung kreativ innovatör, med många strängar på sin lyra inom musik och idrott. Tillsammans med sin syster omsatte han sin dröm om att tillverka egna chips. Utifrån hans starka lokala engagemang har det nedlagda mejeriet i Stånga omvandlats till en plats för innovativ miljövänlig chipstillverkning baserat på potatis från lokala lantbrukare. Gotlandschips har skapat lokala arbetstillfällen med en produkt som redan två år efter lansering genom SAS blivit känd i stora delar av världen..

Tidigare stipendiater

2022

Konstnär Jonna Jinton, Grundtjärn, tilldelades Anders Walls Landsbygdsstipendium för 2022 för att hon förenar nyskapande konstnärliga produkter och influenser med ny modern teknik och digitala möjligheter. Jonna Jinton verkar och bor på landsbygden och lyfter dess särart i sitt entreprenörskap med naturen som inspirationskälla. Hon är både en ambassadör för landsbygden och en förebild som modern och mångfacetterad entreprenör som tar tillvara norrskenet, skogen och snön, paketerar det på olika sätt i sitt hållbara företagande och förmedlar det till en miljonpublik i Sverige och internationellt.

2021

Ingen utdelning.

2020

Henrik Jönsson, Staffanstorp, för hans insatser under mottot arbeta med och inte mot naturen. Han engagerar sig med stort teknikintresse och starkt ledarskap i uthålligt jordbruk, exempelvis svensk ekologisk humleodling. Med insikt om betydelsen av god kontakt med det omgivande samhället bidrar Henrik Jönsson också till att stärka banden mellan stad och landsbygd.

2019

Joakim Svensson, Tomelilla, för att han av egen kraft förvärvat en gård med växtodling och kalkonuppfödning som bas. Han har vidareutvecklat kalkonuppfödning till god lönsamhet och i den sanna entreprenörens anda för nya affärer breddat verksamheten till import och försäljning av redskap samt till frilandsodling av tulpanlökar.

2018

Olof Boson, Mönsterås, för att han som driftig, välutbildad lantbruksentreprenör med internationella erfarenheter och perspektiv förmår att tänka globalt men arbeta med fokus på det egna företagets kyckling- och köttdjursproduktion samt växtodling.

2017

Maycon Vinborg, Tangará Farm i Hörby, Skåne, för att han med två tomma händer, men med inre drivkraft, målmedvetenhet och entreprenörskap på kort tid startat ett arbete som redan fått en omvälvande betydelse för svensk fårnäring och svensk landsbygd.

2016

Viktor Boman, Klöverträsk i Norrbotten, för att han med stor målmedvetenhet byggt upp ett stort, modernt värphönsföretag på landsbygden utanför Luleå. Företaget förpackar och levererar ägg direkt till butik och bidrar med sitt starka varumärke till jobb och framtidstro på orten.

2015

Otto Ramsay, Skäret, Höganäs, för att han som ung lammuppfödare och entreprenör bidrar till den lokala landsbygdsutvecklingen. Genom företaget Kulla Lamm hanterar han på ett ekologiskt sätt alla led från jord till bord – från uppfödning med kött-, ull- och skinnproduktion till såväl egen restaurang med företrädesvis lokala råvaror som grossistverksamhet och gårdsbutik.

2014

Eric Westerberg, Ånäset, för att han som egen företagare sedan 20-årsåldern kombinerat utbildning med eget företagande och därigenom utvecklat sitt maskintekniska kunnande till spetskompetens som genererat ett flertal uppfinningar av stor betydelse för företag i ett flertal branscher inom de gröna näringarna.

2013

Pär Johansson, Växbo, Hälsingland, för att han i genuin hälsingebygd utvecklat Växbo Krog till en kvalitetsrestaurang baserad på lokala råvaror från ett stort antal lokala leverantörer samt i den nyförvärvade Växbo Kvarn startar aktiviteter som skapar jobb, stolthet och framtidstro i bygden.

2012

Ola Petersson, Rödeby, Blekinge, för att han med en kombination av kreativitet och balanserat risktagande skapat sig ett framgångsrikt och snabbt växande företag på skogsbränslemarknaden.

2011

Emil Olsson, Töreboda, Västergötland, för att med start med 4 ha vid 18 års ålder byggt upp ett ekologiskt lantbruk som idag omfattar 900 ha samt startat Ekoväx i Norden AB som importerar och pelleterar ekologiska gödselmedel.

2010

Joakim Gustafsson, Ed, Dalsland, för att i unga år byggt upp ett av landets största och mest seriösa skogsvårdsföretag samtidigt som nya affärsområden är under utveckling.

2009

Ingen utdelning.

2008

Thilde Höök, Månkarbo, Uppland, för att hon med start vid 19 års ålder snabbt nått positionen som ledande importör av islandshästar och tillika är uppskattad ridinstruktör med bas i egenförvärvad gård under stark utveckling.


Vad hände sedan? Uppföljning av 15 tidigare stipendiater.

Redan för mer än tjugo år sedan inledde akademien ett samarbete med Anders Wall om en stipendiekommitté som har till uppgift att finna lämpliga stipendiater inom lant- och skogsbruket, som genom sin entreprenörsanda och kreativitet har bidragit till landsbygdens utveckling. Särskild vikt fästs vid om kandidaterna har bidragit till sysselsättningen på landsbygden genom etablering av företag som riktar in sig på att ta vara på ortens möjligheter.


Anders Walls stipendiekommitté –
The Anders Wall scholarship committee

Vd Kenneth Alness, ordf, KSLA
Fil dr Eva Pettersson, sekr, KSLA

Vd Urban Eriksson, SLU Holding AB
Ordf Katarina Klingspor, Srf-konsulterna
Nationell affärsutvecklare Jimmy Larsson, Hushållningssällskapet/KSLA
Agronom Beatrice Ramnerö, LRF
Agr dr Björn Sundell, KSLA

Till Anders Walls stiftelse. 

 


Aktuellt från KSLA nr 2-2024

Aktuellt från KSLA innehåller denna gång referat från ett antibiotikaseminarium, en sammankomst om svamp, flera utlysningar och annat.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att…

Månadens karta 12

April 2024: Ett atlasuppslag över produktion och flöden av handelsvaror mellan Sverige och Norge för år 1914.

KSLA söker ny kock/husmor till kursverksamheten i huset

Som kock på KSLA sköter du driften i köket som egen företagare. Arbetstiderna är oftast dagtid, omfattningen 50–75 procent och möjligheten till spännande nätverk…