Stiftelsen A. G. Wiréns donationsfond & Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond

Belöningar utdelas till personer på förslag av landets hushållningssällskap ”för enskilda, föredömliga insatser inom trädgårdsbruk eller biskötsel”.

Stiftelsen A. G. Wiréns donationsfond (1896) samt Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond (1916) har tillkommit genom donation av fabrikören Anders Gustaf Wirén, senare kompletterad med medel från Wiréns dotter, Nanna Bergmansson.