#17:1 – Lövtäkt och stubbskottsbruk. Människans förändring av landskapet – boskapsskötsel och åkerbruk med hjälp av skog DEL I


Publikationer

Redaktörer Håkan Slotte och Hans Göransson.

 

Omslag & Foton av Margareta Holter, Mårten Aronsson, Sven-Olov Borgegård, Leif Hauge, Håkan Slotte, August Malmström, Alma Engblom och Tõnu Tamm.

Innehåll

Företal & Förord av Sven-Uno Skarp och Håkan Slotte samt Hans Göransson.

Lövbrott, lövtäckt, lövgöring av Lars Kardell.

Lövtäckt på Gräsö, i Uppland av Wolter Ehn.

Söderboda på Gräsö i Uppland av Sven-Olov Borgegård.

Hamling i Småland av Mårten Aronsson.

Lövtäkt i Västergötland av Åke Carlsson.

Navskog och Snelskog av Ingvild Austad och Leif Hauge.

Notis & Lövets värde som foder av Sven-Olov Borgegård och Paul Ciszuk.

Exposé över lövtäkt i tryckta dokument från 1700-talets mitt till modern tid av Sven-Olov Borgegård.

Hamlade träd i konsten av Carl-Adam Hæggström.

De hamlade trädens biologiska  mångfald av Mårten Aronsson.

Hamlade träd i Kalv socken av Åke Carlsson, Svante Hultengren och Ingela Danielsson.

Lövtäkt och Stubbskottsbruk av Håkan Slotte.

En återskapad skånsk stubbskottsäng av Cles Bergendorff, Urban Emanuelsson och Stefan Persson.


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstragegin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst. På vilket sätt kommer…

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.