#40 – Kartlagt land. Kartan som källa till de areella näringarnas geografi och historia


Publikationer

Redaktör Ulf Jansson.

 

Omslag, Företal & Inledning av Stefan Ene, Staffan Helmfrid och Ulf Jansson.

Innehåll

Kapitel 1-4 av Anders Wästfelt, Elisabeth Gräslund Berg, Niklas Cserhalmi och Clas Tollin.

Kapitel 5-8 av Ulf Sporrong, Örjan Kardell, Christer Persson och Tomas Germundsson.

Kapitel 9-13 av Jan Lannér, Peeter Maandi, Stefan Ene, Ola Hall, Ulf Jansson, Sofia Eriksson och Bo Justusson.

Kungl. Skog- och Lantbruksakademiens verksamhet kring kartor av Ulf Jansson.

Presentationer av artikelförfattarna


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.