#40 – Kartlagt land. Kartan som källa till de areella näringarnas geografi och historia


Publikationer

Redaktör Ulf Jansson.

 

Omslag, Företal & Inledning av Stefan Ene, Staffan Helmfrid och Ulf Jansson.

Innehåll

Kapitel 1-4 av Anders Wästfelt, Elisabeth Gräslund Berg, Niklas Cserhalmi och Clas Tollin.

Kapitel 5-8 av Ulf Sporrong, Örjan Kardell, Christer Persson och Tomas Germundsson.

Kapitel 9-13 av Jan Lannér, Peeter Maandi, Stefan Ene, Ola Hall, Ulf Jansson, Sofia Eriksson och Bo Justusson.

Kungl. Skog- och Lantbruksakademiens verksamhet kring kartor av Ulf Jansson.

Presentationer av artikelförfattarna


Var står vi och vart är vi på väg i arbetet med den ökande antibiotikaresistensen?

Välkommen till ett webbinarium den 19 maj med uppdateringar om utvecklingen inom…

Towards a New Mindset for Epidemic Diseases

Webinar Sept 8 on the drivers of pandemic emergence with PhD Vet…

Expertworkshop om skoglig bioenergi

För särskilt inbjudna arrangerar KSLA den 15 april tillsammans med IEA Bioenergy…

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…