#6. Fållnäs gård. Några nedslag i ett Södertörns-gods agrara historia


Publikationer

Fållnäs gård. Några nedslag i ett Södertörns-gods agrara historia

Omslag, innehållsförteckning och förord
1. Människor och ekonomi under 200 år
2. En gårdfogdes brev
3. Brevsamlingen
4. Bilagor


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.