#6. Fållnäs gård. Några nedslag i ett Södertörns-gods agrara historia


Publikationer

Fållnäs gård. Några nedslag i ett Södertörns-gods agrara historia

Omslag, innehållsförteckning och förord
1. Människor och ekonomi under 200 år
2. En gårdfogdes brev
3. Brevsamlingen
4. Bilagor


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA

KSLA är i högsta grad engagerad i en rad synnerligen angelägna skogsfrågor;…

Social hållbarhet

I detta webbinarium den 20 april fokuserar vi på de sociala dimensionerna…

Granbarkborrens härjningar, del 2

KSLA-podden avsnitt 9: Vad har vi lärt oss av tidigare utbrott av…

KSLA Nytt 1-2021

Årets första nummer handlar till stor del om hållbar livsmedelsförsörjning, nationellt och…