#5 – För stundande skördar


Publikationer

För stundande skördar: Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens arkiv 1813-1983. En presentation med förslag till forskning. Av Anders Perlinge, 1994.

Omslag
Innehållsförteckning, inledning och förord
Kapitel 1
Kapitel 1, forts.
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 3, forts.
Bilagor


Var står vi och vart är vi på väg i arbetet med den ökande antibiotikaresistensen?

Välkommen till ett webbinarium den 19 maj med uppdateringar om utvecklingen inom…

Towards a New Mindset for Epidemic Diseases

Webinar Sept 8 on the drivers of pandemic emergence with PhD Vet…

Expertworkshop om skoglig bioenergi

För särskilt inbjudna arrangerar KSLA den 15 april tillsammans med IEA Bioenergy…

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…