# Lucius Junius Moderatus Columella. Tolv böcker om lantbruk. En tvåtusenårig lantbrukslära från romarriket.


Publikationer

Columellas bok torde vara den text som mest påverkat det europeiska jordbrukets utveckling – och det ända in på 1800-talet. Ett tidigt svenskt exempel är greve Per Brahe den äldres Oeconomia eller Hushållsbok för ungtadelsfolkfrån 1500-talet. Columellas text finns inte tidigare översatt till något skandinaviskt språk, om man bortser från en dansk delöversättning från 1806-1807. Elva specialskrivna artiklar ingår i boken för att läsaren lättare ska förstå vad Columella beskriver och få en översikt över romarrikets lantbruk. De är författade av ämnesexperter som till exempel professor i agrarhistoria Janken Myrdal, som beskriver den romerska agrara teknikens utveckling, och professor i antikens historia Örjan Wikander, som behandlar agrarekonomiska och sociala förhållanden. FD Sten Hedberg skriver om agrara författare från Cato fram till medeltidens slut. För att underlätta läsningen har Columellas text dessutom försetts med ett sak- och personregister samt ett utförligt växtregister.

Översättaren FD Sten Hedberg är Sveriges främsta expert på Columella och utgör tillsammans med Örjan Wikander, professor i antikens historia i Lund, bokens redaktion. Förtalet är författat av FD h. c. Hans Furuhagen.

Ladda hem boken via nedanstående länkar (PDF):

Columellas Tolv böcker om lantbruk (översättningen från latin)

Nyskrivna artiklar av svenska forskare

Register

Bokens omslag

 


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…