SOLMED #15 – Peter Hernquists sjukdomslära – husdjurens inre sjukdomar


Publikationer

Peter Hernquist, det svenska veterinärväsendets grundare, har lämnat efter sig ett betydande antal handskrifter. Flera av dessa har samband med den veterinärskola som Hernquist grundade 1775, där de fungerade som läroböcker i ämnen som husdjurslära, sjukdomslära och trädgårdsskötsel. Denna bok är Ivar Dyrendahls tolkning av Hernquists lära om husdjurens inre sjukdomar och ger en överblick över veterinärkunskaperna för tvåhundra år sedan.

Här finns boken att ladda ned som PDF.

Företal och innehållsförteckning av Uno Skarp, tidigare VD och sekreterare

A. Om djurmedicin på 1700-talet av Ivar Dyrendahl

B. Peter Hernquists sjukdomslära: Innehållsförteckning samt allmän översikt

B. Peter Hernquists sjukdomslära: Hästens sjukdomar

B. Peter Hernquists sjukdomslära: Hornboskapens sjukdomar

B. Peter Hernquists sjukdomslära: Fårens sjukdomar

B. Peter Hernquists sjukdomslära: Getterna[s sjukdomar]

B. Peter Hernquists sjukdomslära: Swins sjukdomar

B. Peter Hernquists sjukdomslära: Hundens sjukdomar

B. Peter Hernquists sjukdomslära: Kattens sjukdomar

B. Peter Hernquists sjukdomslära: Allmenna sjukdomar

B. Peter Hernquists sjukdomslära: Mantissa

B. Peter Hernquists sjukdomslära: Noter

C. Kommentarer del 1 av Ivar Dyrendahl

C. Kommentarer del 2 av Ivar Dyrendahl


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.