SOLMED #15 – Peter Hernquists sjukdomslära – husdjurens inre sjukdomar


Publikationer

Peter Hernquist, det svenska veterinärväsendets grundare, har lämnat efter sig ett betydande antal handskrifter. Flera av dessa har samband med den veterinärskola som Hernquist grundade 1775, där de fungerade som läroböcker i ämnen som husdjurslära, sjukdomslära och trädgårdsskötsel. Denna bok är Ivar Dyrendahls tolkning av Hernquists lära om husdjurens inre sjukdomar och ger en överblick över veterinärkunskaperna för tvåhundra år sedan.

Här finns boken att ladda ned som PDF.

Företal och innehållsförteckning av Uno Skarp, tidigare VD och sekreterare

A. Om djurmedicin på 1700-talet av Ivar Dyrendahl

B. Peter Hernquists sjukdomslära: Innehållsförteckning samt allmän översikt

B. Peter Hernquists sjukdomslära: Hästens sjukdomar

B. Peter Hernquists sjukdomslära: Hornboskapens sjukdomar

B. Peter Hernquists sjukdomslära: Fårens sjukdomar

B. Peter Hernquists sjukdomslära: Getterna[s sjukdomar]

B. Peter Hernquists sjukdomslära: Swins sjukdomar

B. Peter Hernquists sjukdomslära: Hundens sjukdomar

B. Peter Hernquists sjukdomslära: Kattens sjukdomar

B. Peter Hernquists sjukdomslära: Allmenna sjukdomar

B. Peter Hernquists sjukdomslära: Mantissa

B. Peter Hernquists sjukdomslära: Noter

C. Kommentarer del 1 av Ivar Dyrendahl

C. Kommentarer del 2 av Ivar Dyrendahl


Var står vi och vart är vi på väg i arbetet med den ökande antibiotikaresistensen?

Välkommen till ett webbinarium den 19 maj med uppdateringar om utvecklingen inom…

Towards a New Mindset for Epidemic Diseases

Webinar Sept 8 on the drivers of pandemic emergence with PhD Vet…

Expertworkshop om skoglig bioenergi

För särskilt inbjudna arrangerar KSLA den 15 april tillsammans med IEA Bioenergy…

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…