SOLMED #20 – Den svenska växtförädlingens historia


Publikationer

←Tillbaka

Den svenska växtförädlingens historia, Jordbruksväxternas utveckling sedan 1880-talet är redigerad av Gösta Olsson som, tillsammans med ett tjugotal av landets främsta växtförädlare, i denna bok presenterar växtförädlingens historia. Här skildras utvecklingen utifrån flera teman, däribland växtförädlingsföretages uppbyggnad och utveckling, forskningen vid universiteten, metodutvecklingen och de olika växtslagens förädling.

Innehållsförteckning, företal och inledning av Sven-Uno Skarp och Gösta Olsson

Växtförädlingsföretagens uppbyggnad och utveckling
Sveriges Utsädesförening och Allmänna Svenska Utsädesaktiebolaget av Gösta Olsson

Weibullsholm – Familjeföretagets utveckling 1870-1980 av Fajer Fajersson

Weibullsholm som en del i olika storföretag 1980-1992 av Gunnar Svensson och Peder Weibull

Svalöf AB och Svalöf Weibull AB av Göran Kuylenstjerna

Hilleshög AB av Nils Olof Bosemark

Otto J. Olson & Son i Hammenhög av Gösta Olsson

Algot Holmberg & Söner AB av Rune Elovson

Växtförädling och växtförädlingsforskning vid universiteten
Verksamheten vid Lunds universitet av Arne Lundqvist

Verksamheten vid SLU och dess föregångare i Uppsala av James Mac Key

Verksamheten vid SLU i Svalöv av Roland von Bothmer

Växtförädlingsmetodikens utveckling
Gamla lantsorter – utnyttjande och bevarandeav Gösta Olsson

Växtförädlingsmetodiken och försöksteknikens utveckling av Arne Hagberg

Rost- och mjöldaggsresistens hos stråsäd av Per Lundin

Genteknik i växtförädlingsarbetet av Nils Olof Bosemark

Växtförädling och växtförädlingsframsteg inom enskilda växtslag
Veteförädlingen i Sverige av Gunnar Svensson

Svensk växtförädling av höstråg av Elisabeth Gunnarsson

Rågvete – en ny gröda i svenskt jordbruk av Karl-Erik Karlsson

Höstkornsförädlingav Rune Elovson

Förädling av vårkorn i Sverige från förr till nu av Göran Persson

Svensk växtförädling av havre av Bengt Mattsson

Trindsäd av Jan Sjödin

Förädling av vallväxter av Gösta Julén

Olje- och spånadsväxter av Jan Meyer

Potatis av Lennart Erjefält

Foderrotfrukter av Gösta Olsson

Sockerbetan – växtförädling och växtförädlingsframsteg av Peter Bernström

Salix av Stig Larsson

Några avslutande ämnesområden
Sortprovning och sortgodkännande av Andres Bengtsson

Utsädeskontrollen av Lennart Kåhre

Nordiska Genbanken – i växtförädlingens tjänst av Stig Blixt

Växtförädlingsavgifter, växtförädlarrätt och patent av Peder Weibull

Utsädesinformation och marknadsföring av Gösta Olsson

Bonden, växtförädlingen och våra skördar av Sven Gesslein

Avslutning
Några sammanfattande reflektioner av Gösta Olsson

Litteratur om förädlingen av de svenska jordbruksväxterna, sammanställd av Gösta Olsson

Presentation av författarna

Bilder
Framsida

Baksida


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…