SOLMED #22 – Skogshistorisk forskning i Europa och Nordamerika


Publikationer

←Tillbaka

Den här boken ger en spännande bild av den skogshistoriska forskningens dynamiska utveckling under de senaste 50 åren i Sverige och utomlands. En överblick av detta slag har länge saknats, inte bara i vårt land utanb också internationellt. Den beskriver den skoghistoriska forskningens mångfald och förhållande till andra dicipliner. Boken vänder sig till alla som är intresserade av skogens historia och ger värdeful historisk kunskap åt alla som är verksamma i skogsbruket.

Innehållsförteckning, företal, inledning och författarpresentationer av Sven-Uno Skarp och Ronny Pettersson

I. Svensk skogshistorisk forskning, skogslagstiftning och arkivvägledning

Forskning om svensk skogshistoria – ett idéhistorisk perspektiv av Sverker Sörlin och Anders Öckerman

”Blifver ondt att förena sigh” – några linjer i den svenska skogslagstiftningen om utmark och skog av Per Eliasson och Gustaf Hamilton

Vägen till skogen: Forskningsmöjligheter i arkiv av Gunilla Nordström

II. Vad är skogshistoria och vad kan den användas till?

Skogshistoria i ett agrarhistoriskt perspektiv av Janken Myrdal

Skogshistoria som växelverkan mellan skog och människa av Urban Emanuelsson

Skogshistoria i Halland, Bergslagen och norra Norrland – jämförelser och tvärvetenskapliga perspektiv av Lars Östlund

Vilken betydelse har skogshistoriska kunskaper för naturvårdsarbete i dagens skogsbruk? av Per-Ove Bäckström

Skovhistoriens betydning i dagens Danmark av peter Friis Møller

III. Skogshistorisk forskning i andra länder

Skovhistorie i Danmark av Bo Fritzbøger

Skogshistoria i Finland av Karl-Erik Michelsen

Skogshistorie i Norge av Lars Helge Frivold

Skogshistoria i Tyskland, Sökvägar till tysk skogshistoria – internetadresser av Helmut Brandl

Skogshistoria i Frankrike och Storbritannien, Sökvägar till internationell skogshistoria – internetadresser av Ronny Pettersson

Groupe d´Historie des Forêts Française av Andrée Corvol-Dessert

Skogshistoria i Förenta staterna och Canada av L. Anders Sandberg

Forest History Society, Forest History Society – internetadresser av Harold K. Steen

IV. Litteratur som behandlar skogens och skogsbrukets historia – Europa utom Norden och Nordamerika

Förteckning sammanställd av bibliotikarie Eva Tullgren, KSLAB

Bilder

Framsida
Baksida


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…