SOLMED #22 – Skogshistorisk forskning i Europa och Nordamerika


Publikationer

←Tillbaka

Den här boken ger en spännande bild av den skogshistoriska forskningens dynamiska utveckling under de senaste 50 åren i Sverige och utomlands. En överblick av detta slag har länge saknats, inte bara i vårt land utanb också internationellt. Den beskriver den skoghistoriska forskningens mångfald och förhållande till andra dicipliner. Boken vänder sig till alla som är intresserade av skogens historia och ger värdeful historisk kunskap åt alla som är verksamma i skogsbruket.

Innehållsförteckning, företal, inledning och författarpresentationer av Sven-Uno Skarp och Ronny Pettersson

I. Svensk skogshistorisk forskning, skogslagstiftning och arkivvägledning

Forskning om svensk skogshistoria – ett idéhistorisk perspektiv av Sverker Sörlin och Anders Öckerman

”Blifver ondt att förena sigh” – några linjer i den svenska skogslagstiftningen om utmark och skog av Per Eliasson och Gustaf Hamilton

Vägen till skogen: Forskningsmöjligheter i arkiv av Gunilla Nordström

II. Vad är skogshistoria och vad kan den användas till?

Skogshistoria i ett agrarhistoriskt perspektiv av Janken Myrdal

Skogshistoria som växelverkan mellan skog och människa av Urban Emanuelsson

Skogshistoria i Halland, Bergslagen och norra Norrland – jämförelser och tvärvetenskapliga perspektiv av Lars Östlund

Vilken betydelse har skogshistoriska kunskaper för naturvårdsarbete i dagens skogsbruk? av Per-Ove Bäckström

Skovhistoriens betydning i dagens Danmark av peter Friis Møller

III. Skogshistorisk forskning i andra länder

Skovhistorie i Danmark av Bo Fritzbøger

Skogshistoria i Finland av Karl-Erik Michelsen

Skogshistorie i Norge av Lars Helge Frivold

Skogshistoria i Tyskland, Sökvägar till tysk skogshistoria – internetadresser av Helmut Brandl

Skogshistoria i Frankrike och Storbritannien, Sökvägar till internationell skogshistoria – internetadresser av Ronny Pettersson

Groupe d´Historie des Forêts Française av Andrée Corvol-Dessert

Skogshistoria i Förenta staterna och Canada av L. Anders Sandberg

Forest History Society, Forest History Society – internetadresser av Harold K. Steen

IV. Litteratur som behandlar skogens och skogsbrukets historia – Europa utom Norden och Nordamerika

Förteckning sammanställd av bibliotikarie Eva Tullgren, KSLAB

Bilder

Framsida
Baksida


Var står vi och vart är vi på väg i arbetet med den ökande antibiotikaresistensen?

Välkommen till ett webbinarium den 19 maj med uppdateringar om utvecklingen inom…

Towards a New Mindset for Epidemic Diseases

Webinar Sept 8 on the drivers of pandemic emergence with PhD Vet…

Expertworkshop om skoglig bioenergi

För särskilt inbjudna arrangerar KSLA den 15 april tillsammans med IEA Bioenergy…

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…