#41 – Svensk mosskultur. Odling torvanvändning och landskapets förändring 1750–2000


Publikationer

Omslag samt innehållsförteckning

Från våtmark till våtmark – ett akademiföretal Av Margareta Ihse
Förord Av Åke Barklund
Inledning
Av Leif Runefelt

Kapitel
1.
Svensk mosskultur som överhetsprojekt före 1886 Av Leif Runefelt
2. Svenska Mosskulturföreningen 1886–1939 Av Leif Runefelt
3. Far och son von Feilitzen och Svenska Mosskulturföreningens gyllene år 1886–1921 Av Erland Mårald
4. Vallodlingens betydelse inom mosskulturen Av Magne Tuvesson
5. En katalysator för det moderna jordbruket: Mossodlingens betydelse för konstgödselns genombrott 1880–1920 Av Erland Mårald
6. Svenska Mosskulturföreningen – växtnäringsfrågor Av Jan Persson
7. Svenska Mosskulturföreningens gödslingsförsök. Några äldre långliggande fältförsök analyserade med hjälp av undersökande statistik Av Käll Carlgren
8. Skogsdikning och skogsväxt under 1900-talet Av Per Eliasson
9. Förädling och provning av sorter för odling på torvjord under perioden 1875–1920 Av Mats Gustafsson
10. ”…en gruva kan man skörda men inte plantera.” Mosskulturföreningen och uppodlingen av Norrland Av Hans Johansson
11. Mossodlingens redskap och metoder Av Per Thunström
12. Mosskultur i Europa 1870–1945 Av Leif Runefelt
13. Pluddertorv, tramptorv och maskintorv. Om torvtäkt och torvanvändning i Sverige 1800–1950 Av Ronnie Liljegren
14. Torvbubblan 1900–1925 Av Leif Runefelt
15. Mosskultur i svensk skönlitteratur – och i verkligheten Av Fredrik von Feilitzen
16. Torvtäkt och torvanvändning under efterkrigstiden Av Reidar Pettersson
17. Blir det bara värre? Svensk klimatpåverkan under 200 år Av Astrid Kander
18. Mosskultur och landskap – en historisk-geografisk analys Av Annika Hansdotter Strandin
19. Mossodling förr och nu – om utdikningsverksamheten i Kronobergs län Av Birgitta Warodell
20. Våtmarkens brukare – omskapare av Hjälmarens och Kvismarens våtmarker under ett och ett halvt sekel Av Jörgen Lennqvist
21. Torvmarken, en resurs i jordbruket igår, idag och även imorgon? Av Kerstin Berglund
22. Våtmarksvågor i det svenska landskapet – en epilog Av Ulf Jansson

Övrigt
Presentationer av artikelförfattarna
Svenska Mosskulturföreningens och några besläktade arkiv
Personregister
Pressröster – initierade och positiva anmälningar av Svenska Mosskulturs första upplaga Av Ylva Nordin

 


Kungl. Musikaliska Akademien och musikens skilda områden

Del 1 i en akademigemensam seminarieserie om musik för att uppmärksamma Kungl.…

Högtidssammankomsten 2021 i digital form

Högtidssammankomsten och utdelningen av årets priser sker via Zoom den 28 januari…

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.