SOLMED #60 – Vid fjällets fot


Publikationer

Denna innehållsrika bok ger många nya kunskaper om västra Jämtland, där landskapets historiska förändring och de speciella naturvärdena har fått en framträdande plats. Gårdens bebyggelse sätts in i sitt stora sammanhang – från sitt ursprung i en sågverksrörelse, via Bergstens privata jaktvilla fram till dagens alla verksamheter. Just områdets jakt och fiske, har genom tiderna varit viktiga näringar för många av traktens bofasta, men även av stor betydelse för friluftslivet och turismen. Inte minst var A.W. Bergsten själv en ivrig jägare och fiskare. Han var dessutom en god fotograf och av hans historiskt värdefulla bilder återges ett flertal i boken.

Enaforsholm är en donation som förvaltas av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Personen bakom donationen, Alexander Wilhelm Bergsten (1855–1937), var grosshandlare och en av den tidens förmögna svenskar som här i fjällen sökte avkoppling och vederkvickelse i den hälsosamma, friska luften. Sedan slutet av 1940-talet har gården, förutom att ha fungerat som pensionat, även varit en plats för vetenskapliga studier av fjällens natur, jordbruk och skogsbruk.

Här finns boken att ladda ned som PDF per kapitel.

Innehållsförteckning samt företal av Å. Barklund, tidigare VD och sekreterare

Upplevelser och minnen från Enaforsholm av K. Niblaeus, Preses

Alexander Wilhelm Bergsten och hans värld av N. Edling

Landskapet i Västjämtland och vid Enaforsholm av H. Antonson

Bebyggelsen vid Enaforsholm, igår, idag och i morgon av M. Seberbrink, D. Rutgersson och H. Antonson

Fjällbrud och kurilerlärk, jordgubbar och hjortron – om Enaforsholm, dess örter, träd och buskar av K. Lundquist

Enaforsholms fjällträdgård av M. Sandström och M. Rytorp

Vegetationsrutorna på Enaforsholm av Å. Bruce, tidigare Vice Preses och M. Ihse, tidigare Vice Preses

Markernas restaurering vid Enaforsholm av H. Antonson

Lénström, Carl August Emanuel av H. Antonson

Enafors i Jämtland ur turistsynpunkt av C. A. E. Lénström
(Omtryck ur Svenska Turistföreningens årsskrift 1903)

Jakt som näring och livsstil i Jämtland och Enaforsholm av R. Bergström, K. Danell och H. Antonson

Fisket i västra Jämtland – en viktig och omstridd resurs av I. Näslund

Efterord samt bilagor av H. Antonson

Författarpresentationer samt engelsk sammanfattning av H. Antonson

Bref från Fröken Maria Lindström (1871–1940) Brev skrivet av Maria Lindström, hushållsföreståndinna och förlovad med A.W. Bergsten (donator av fjällegendomen Enaforsholm och akademiens stordonator). Texten beskriver vardagslivet en sommar på Enaforsholm 1921, och är skickat till [tillägnat] hennes grannar på Waldermarsudde i Stockholm. Brevet omfattar 11 utskrivna A4-sidor. Om Enaforsholm och Bergsten > se vidare Vid fjällets fot. Donatorn A. W. Bergsten och hans Enaforsholm i Västjämtland – från jaktvilla till fjällgård, KSLA 2012.
Till brevet

Från Tass till farbror Eric: en berättelse dagtecknad Enaforsholm i augusti 1921 av A. W. Bergsten.
Denna lilla berättelse om hunden Tass är skriven av Alexander Bergsten, donatorn av Skogs- och lantbruksakademiens fjällegendom Enaforsholm i Jämtland. ”Farbror Eric” som fick berättelsen sig tillägnad, är Bergstens jaktkamrat och tillika hundvän, tandläkaren Eric Melchert från Uppsala. Skogs- och lantbruksakademin tryckte berättelsen 1996 och den läggs nu ut som text här på hemsidan. Illustrationerna och fotografierna som nämns i texten är inte medtagna men föreställer bl. a. Bergstens jakthundar Hej och Lord.
Till berättelsen


Kungl. Musikaliska Akademien och musikens skilda områden

Del 1 i en akademigemensam seminarieserie om musik för att uppmärksamma Kungl.…

Högtidssammankomsten 2021 i digital form

Högtidssammankomsten och utdelningen av årets priser sker via Zoom den 28 januari…

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.