KSLA Nytt 4-2008


Aktuella skrifter från KSLA, Kunskapens Krona, Nya ledamöter och pristagare, Svenskt intresse för kapacitetsuppbyggnad i albanskt skogsbruk, Aktuell ledamot: Pernilla Ivarsson, Fiskekommittén – kommitté på hugget!, Akademien i skönlitteraturen – Edelcrantz, Arrendet i historiskt perspektiv, Nytt från Enaforsholm, Sekreteraren har ordet, Remisser, Kalendarium