KSLA-Nytt_1-2017


Det internationella baljväxtåret 2016. Bioekonomi – lösningen för svensk försörjningstrygghet. Perspektiv på teknikutveckling – varför blev det så olika? Svensk internationell forskarkompetens – en investering för framtiden! Svensk politik för global utveckling – dags för nya tag? Hållbart lantbruk 4.0 – en gemensam målbild. Nya skadegörare i skogen. Om högtidssammankomsten. Utlysningar, remisser, publikationer och mera! Trevlig läsning!

Du som laddar ner här till höger, sparar pdf:n och öppnar den i din Acrobat Reader: Vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad.