KSLA Nytt 2-2016


Skogens ekosystemtjänster, en ännu högre grad av förvirring?
Lite om Landskapsforum 2016.
Årets akademiexkursion gick till hästnäringens riksanläggning Strömsholm.
Skogsskötsel för olika värden, två exkursioner har synat markanvändning.
Ett akademisamarbete: Konsten, människan och landskapet i förändring.
Ytterligare bevis på lantbrukets betydelse för Afrikas utveckling söder om Sahara.
Riksdagsledamöter mötte akademien. Akademiens redskapssamling syns på Julita.
Remisser, anslag, kalendarium.
Och mera!

Trevlig läsning!

Du som laddar ner här till höger, sparar pdf:n och öppnar den i din Acrobat Reader: Vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad.