KSLA Nytt & Noterat nr 2-2015

Sommarnumret 2015, med information från ett urval av akademiens aktiviteter. Naturbetesmarker med många värden. Skogsnäringens värdekedjor – framåt, fortare och grönare! Akademiens vårexkursion till brandfälten i Västmanland – marken börjar repa sig men människorna…? Dessutom Biodrivmedels begränsade potential, Zonerat skogsbruk på fastighetsnivå med mera.

Trevlig läsning!

Du som laddar ner här till höger, sparar pdf:n och öppnar den i din Acrobat Reader: Vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad.