KSLA Nytt 3-2015


Rapport från seminarium om jordbruksstödens effekter, rapport från workshop om skogsbruket och försurning av marker, tips från biblioteket om litteratur om landskapet. Wildlife Estates Label, Enaforsholmskursen, nytt på Barksätter. Remisser, utlysningar, kalendarium. M m.

Trevlig läsning!

Du som hämtar pdf:n och öppnar den i din Acrobat Reader: vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad.