KSLAT nr 11 2004, Verksamhetsberättelse 2003


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) uppgift är att till samhällets gagn främja och utveckla den gröna sektorn. Benämningen ”den gröna sektorn” markerar att idag, och sannolikt än mer i framtiden, är KSLA:s mandat så mycket vidare än jord- och skogsbruk, vilket man kan förledas att tro av akademiens namn. Detta är en sammanställning av KSLA:s verksamhetsberättelse från 2003.