KSLAT nr 13 2004, Sigvard Andersson: En nyskapande forskar- och lärargärning


År 2002 fyllde professor emeritus Sigvard Andersson 90 år. Hans tidigaste studenter, som därefter blev hans forskarstuderande och fleråriga medarbetare och som sedan kom att arbeta vidare inom hans ämnesområde – markfysik och agrohydrologi –, sökte därför summera vad hans arbeten betytt och alltjämt betyder för utbildning, forskning och praktisk tillämpning inom ämnet. De beslöt sig därför att göra en skriftlig översikt av hans arbeten.

Denna skrift finns inte längre att beställa i tryck. Välkommen att hämta den som pdf till höger.