KSLAT 3-2011 Verksamhetsberattelse 2010


Ett sammandrag av akademiens verksamhet år 2010; aktiviteter, priser och belöningar, anslag och stipendier m m. Akademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet.