KSLAT 3-2012 Verksamhetsberättelse 2011


Akademisekreteraren har ordet. KSLA:s organisation. Kommittéernas verksamhet. Konferenser och seminarier. Projekt. Sammankomster. Högtidssammankomsten. Angivna remissvar. Anslag, stipendier, priser och belöningar. Ekonomisk flerårsöversikt 2007–2011. Nya ledamöter. Avlidna ledamöter. Styrande organ och personal. Enheten för de areella näringarnas historia (ANH). Publicerings- och informationsverksamheten. Enaforsholm och Barksätter.