Galna ko-sjukan – KSLAT nr 3-2020

Galna ko-sjukan

Köttmjöl och kannibalism

Galna ko-sjukan, BSE, som härjade främst under 1990-talet, var en källa till stor oro och rädsla hos många människor. Den ledde till både politiska och handelsekonomiska förvecklingar.

Här får vi på ett övergripande och samtidigt djuplodande sätt ta del av händelser, kunskaper och erfarenheter från de åren. Förhoppningsvis ska kunskaper och erfarenheter som då vanns leva kvar och förmedlas till kommande generationer.

Denna skrift är framtagen i samarbete mellan experter, akademiledamöter och KSLA:s enhet för Bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP). Den är ett resultat av en pågående dialog kring hur man bäst kan föra ut historisk kunskap i ett modernt sammanhang. Allt för att motverka att den kollektiva glömskan tar över och gör att ödesdigra misstag återupprepas.

Redaktör: Marianne Elvander

ISBN-nummer: 978-91-88567-41-3 (tryck), 978-91-88567-42-0 (pdf).

Till bläddringsbar skrift (gratisapp, innehåller reklam) →

Du som hämtar pdf:n här till höger och sparar den: vi rekommenderar att du tittar på skriften tvåsidig/dubbelsidig med försättsblad i din Acrobat Reader.