Framtida forskning inom den gröna sektorn – KSLAT 6-2004

Sammanfattning av föredrag och diskussioner vid ett seminarium vid KSLA med syftet att diskutera de förslag till den kommande forskningspolitiska propositionen som en arbetsgrupp tagit fram efter sammankomsten vid KSLA den 12 december 2002.

Endast digitalt publicerad.