Ekologisk produktion med miljönytta – KSLAT nr 7-2004


Sammanfattning av föredrag och diskussioner vid Ekologiskt Forum den 28 november 2003 under seminariet ”Ekologisk produktion med miljönytta”.

Endast digitalt publicerad.