Är älgen ett hinder för att nå de skogspolitiska målen? – KSLAT nr 2-2000


<h2>Är älgen ett hinder för att nå de skogspolitiska målen?</h2>
<h3>Rapport från konferens den 19–20 april 1999 i Örby.</h3>
<h3><em>Innehåll:</em></h3>
<ul>
<li>Resumé av exkursion <em>Kjell Svensson</em></li>
<li>Älgstammens utveckling i Sverige samt en internationell utblick <em>Sten Lavsund</em></li>
<li>Hur ser de nationella målen ut? Hur konkretiseras de och hur följs de upp?
Balansen miljövård – älgstam <em>Rolf Annerberg</em></li>
<li>Balansen skogsbruk – älgstam <em>Maria Norrfalk</em></li>
<li>Dagens viltskador jämfört med de nationella målen <em>Ragnar Friberg</em></li>
<li>Älgen och skogen – mångbruk, obalanser och balanser <em>Sven Lundell</em></li>
<li>Dagens viltskador jämför med den nationella målen <em>Göran Enander</em></li>
<li>Effekterna/konsekvenserna av älgskadorna
Massaved <em>Magnus Ödman</em></li>
<li>Älg- (och rådjurs) skadors effekter/konsekvenser på timmer och sågade varor <em>Tor Marntell</em></li>
<li>Älgen och den biologiska mångfalden <em>Roger Bergström</em></li>
<li>Konsekvensen av födokonkurrens <em>Kjell Wallin</em></li>
<li>Hjortdjurens inverkan på skogsbruket i Finland <em>Risto Heikkilä</em></li>
<li>Diskussion</li>
<li>Deltagarlista</li>
</ul>
<em>Obs! Den nedladdningsbara pdf:n är inscannad, 8 MB.</em>

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;