KSLAT 3-2016 Landskapsforum-2016


Samarbetsnätverk i landskapet – möjligheter och utmaningar

Rapport från Landskapsforum hos KSLA 7–8 april 2016

Syftet med denna konferens var att göra lokala och regionala samarbetsnätverk i landskapet mer kända, att diskutera de möjligheter och utmaningar samarbetsnätverken har och att bygga broar mellan olika samarbetsnätverk och mellan aktörer på olika nivåer, samt att klargöra hur myndigheterna på nationell nivå hanterar governancefrågor om landskap.

Konferensen genomfördes av Landskapsnoden inom KSLA:s landskapskommitté, i samverkan med Boverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Jönköpings kommun, Naturvårdsverket, Naturhistoriska riksmuseet, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen.

Textredigering: Anders Esselin, Man & Nature

ISBN i tryckt form: 978-91-86573-82-9

Du som laddar ner här till höger, sparar pdf:n och öppnar den i din Acrobat Reader: Vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad.

Denna skrift finns inte längre att beställa i tryckt form.