Klimat och markanvändning mot 2030 – KSLAT nr 4-2020

Inom jord- och skogsbruk är frågorna kopplade till klimatet många och komplexa. Kommittén för klimat och markanvändning mot 2030 har sedan den startade 2017 haft i uppdrag att synliggöra hållbara möjligheter och lösningar för jord- och skogsbruket i Sverige för att begränsa och motverka klimatförändringar nationellt såväl som globalt.

Kommittén vill bidra till konstruktiv diskussion och spridning av kunskap om hur svenskt jord- och skogsbruk kan anpassas för att på bästa sätt bidra till klimatnytta genom produktion av klimatsmarta produkter, samtidigt som den egna klimatpåverkan minskas och produktionen anpassas till klimatförändringar som vi redan kan förutse.

Här presenteras analyser från ett antal seminarier och andra aktiviteter i kommitténs regi.

Redaktör: Gustaf Egnell

ISBN: 978-91-88567-43-7 (tryck), 978-91-88567-44-4 (pdf).

Till bläddringsbar skrift (gratisapp, innehåller reklam) →

Du som hämtar den lågupplösta pdf:n här till höger och sparar den – vi rekommenderar att du tittar på skriften tvåsidig/dubbelsidig med försättsblad i din Acrobat Reader.

Kontakta akademien@ksla.se om du vill ha en högupplöst pdf (34 MB).

För lärare på högstadium–universitet: utbudet.se →